11.5 C
Tehran
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
مجله تک دیتا
مقاله تخصصی شبکه

اجزای سیستم اعلام حریق

اجزای سیستم اعلام حریق

تجهیزات اصلی

تابلوی کنترل مرکزی: وظیفه دریافت سیگنالهای ارسالی از سوی شستیها و آشکارسازهای اتوماتیک و راه اندازی هشداردهنده های دیداری وشنیداری و نیز تعیین محل وقوع حریق را دارد.

fa1

آشکارسازهای اتوماتیک: آشکارسازها با حس کردن اثرات آتش میتوانند به وقوع آتش سوزی پی ببرند.برهمین اساس آشکارسازها در سهگروه کلی حساس به دود، حرارت و شعله قرار می گیرند

fa2

شستی های اعلام حریق: مانند یک سوئیچ و بصورت دستی عمل میکنند.در صورت بروز حریق می توان بااعمال فشاری اندک وشکستن شیشه روی شستی موجب فعال شدن مدار گردند.

fa3

اعلام کننده های شنیداری: آژیرها،زنگها و بوقها وسایل رایج برایاعلام خطر و هشدار هستند.پخش پیامهای هشدار با صدای ضبط شدهاز طریق بلندگو یا صدای خفیف برای اطلاع متصدیان سیستم اعلامحریق نیز از دیگر روشها می باشدنشانگرهای دیداری : انواع چراغهای هشدار از نوع گردان وچشمک زن و انواع دیودهای نشانگر درروی تابلوی کنترل مرکزیبرای تعیین عیوب ووضعیت سیستم از جمله نشانگرهای دیداریهستند.

fa4

تجهیزات کمکی و واسطه ای:

  • انواع مبدلها و بردهای میانجی ورودی و خروجی برای برقراریارتباط بین دویا چند سیستم مختلف
  • انواع رله ها برای کنترل سیستم تهویه،درهای حریق،درهایاضطراری و فراخوانی آسانسو
  • مجزا کننده های اتصال کوتاه برای حفاظت عملکرد مدار
  • انواع تجهیزات آزمایش سیستم
  • تابلوهای تکرارکننده اعلام حریق بر کنترل وضعیت از چند نقطه
  • کابلها،سیم ها،سینی ها،جعبه تقسیم ها و لوله ها برای برقراری ارتباط بین اجزای مختلف سیستم

Related posts

فهرست بهاء پایه فناوری اطلاعات

vahid fatehi

حفاظت الکترومغناطیسی دیتاسنتر

vahid fatehi

مرکز عملیات امنیت شبکه | SOC | Security Operations Center

vahid fatehi

نظر شما چیه؟