35 C
Tehran
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
مجله تک دیتا
علمی و آموزشی

روش های تخمین بار سرمایی

حذف شرط: تخمین بار سرمایی تخمین بار سرمایی

جداول تخمین بار سرمایی بر اساس سه وضعیت بار کم ، بار متوسط و بار زیاد و با در نظر گرفتن شرایط زیر بر مبنای ویرایش دوم کتاب : HEATING, VENTILATING, AND AIR CONDITIONING SYSTEMS ESTIMATING MANUAL –SECOND EDITION- A.M. KHASHAB تدوین شده است.

انتخاب یکی از موارد «بار کم» ، «بار متوسط» و یا «بار زیاد» بستگی به شرایط اقلیمی و تصمیم برآورد کننده با توجه به مقتضیات پروژه مورد نظر دارد. همان گونه که در جداول مشخص است ، در هر یک از «بارهای کم» ، متوسط یا زیاد ، گرمای محسوس و نهان ناشی از عوامل گرمازا مانند وجود افراد و یا روشنایی کاملا متفاوت است. در «بار کم» تعداد حضور افراد در واحد سطح کمتر و در «بار زیاد» بیشتر است و به موازات آن شدت و ضعف توان روشنایی به ازای واحد سطح نیز چنین است. به عنوان مثال در اولین جدول پیش رو که مربوط به تخمین بار سرمایی واحدهای آپارتمانی است ، در «بارکم» هر 325 فوت مربع و در «بار زیاد» هر 100 فوت مربع برای یک نفر در نظر گرفته شدده است و همچنین مقدار روشنایی در «بار کم» 1.0 وات و در «بار زیاد» 4.0 وات به ازای هر فوت مربع منظور شده است.

تخمین بار سرمایی واحدهای آپارتمانی

تخمین بار سرمایی تالار کنفرانس ، تئاتر ، سالن اجتماعات و سایر اماکن مشابه

تخمین بار سرمایی تالار کنفرانس ، تئاتر ، سالن اجتماعات و سایر اماکن مشابه

تخمین بار سرمایی ساختمان های آموزشی (مدارس ، مدارس عالی دانشگاه)

تخمین بار سرمایی ساختمان های آموزشی (مدارس ، مدارس عالی دانشگاه)

تخمین بار سرمایی کارخانه ها و کارگاه ها با کار سبک

تخمین بار سرمایی کارخانه ها و کارگاه ها با کار سبک

تخمین بار سرمایی (روش دوم)

جداول تخمین بار سرمایی این قسمت که تحت عنوان روش دوم معرفی شده است ، برگرفته از کتاب زیر است :

HVAC EQUATIONS DATA AND RULES OF THUMB. ARTHUR A. BELL

در این جداول بار کل و محسوس به تفکیک آمده­اند و فارغ از مقدار انرژی مورد نیاز برای تامین سرمایش بر حسب واحد سطح ، دامنه مقادیر نیز ذکر شده و اطلاعات دیگری همچون ضریب گرمای محسوس (SHR) ، دبی هوا و نرخ تعویض هوای هر یک از اماکن نیز در دسترس قرار گرفته است.

تخمین بار سرمایی کارخانه ها و کارگاه ها با کار سبک

تخمین-بار-سرمایشی-روش-دوم4

ساختمان های اداری و تجاری با فضای پیرامونی بزرگ که دارای جدارهای خارجی زیاد هستند.

ساختمان های اداری و تجاری با فضای پیرامونی بزرگ که دارای جدارهای خارجی زیاد هستند.

Related posts

چگونه شماره خود را در تلگرام مخفی کنیم؟

زاهد

معروف ترین سایت های دنیا با چه زبانی نوشته شده اند؟

زاهد

full stack developer چیست و چگونه یک فول استک دولوپر شویم ؟

زاهد

نظر شما چیه؟

دوازده − 2 =