در صورتی که در زمینه های ذیل می توانید با تیم تک دیتا همکاری نمایید ، رزومه

خود را برای آدرس ایمیل [email protected] ارسال نمایید.

بازاریاب

تولید محتوا

برنامه نویس PHP

برنامه نویس WordPress//]]>