کیفیت بالای تصویر در شب
2017-12-30
پایداری کارکرد در شرایط مختلف
2017-12-30

سیستم تشخیص پلاک

تشخیص پلاک